Uitgebreid zoeken

Wetgeving rond gemengde huwelijken

De koloniale context in de negentiende eeuw is de bron van de meeste wetgeving die betrekking heeft op gemengde huwelijken, gemengde gezinnen en gezinsmigratie. In die tijd ontstaan de nationale staten en willen de nieuwe nationale overheden weten tot welke natie haar inwoners kunnen worden gerekend. Ze proberen bovendien een band te smeden met haar eigen onderdanen, door onder andere niet-onderdanen nadrukkelijker uit te sluiten. Volgens de Grondwet van 1815 en het Burgerlijk Wetboek van 1838 wordt het Nederlanderschap toegekend op basis van jus soli – aan degene die op Nederlands grondgebied wordt geboren uit aldaar gevestigde ouders. Migratie naar Nederland doet de Nederlandse bevolking dus groeien. Bovendien kunnen in Nederland gevestigde vreemdelingen zich laten naturaliseren. Een aantal gronden doet mensen hun Nederlandse nationaliteit verliezen; bijvoorbeeld Nederlandse vrouwen die huwen met een vreemdeling verliezen de Nederlandse nationaliteit ten voordele van die van haar man. De buitenlandse echtgenotes van Nederlandse mannen worden Nederlandse. Deze wetgeving, die de eenheid van nationaliteit van het gezin voorstaat, blijft bestaan tot in 1964.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM