Uitgebreid zoeken
Women and the colonial state : essays on gender and modernity in the Netherlands Indies 1900-1942
De auteur gaat na hoe Indonesische en Europese vrouwen met elkaar omgingen en tegenover het kolonialisme stonden. Ze beschrijft de houding van de regering t.a.v. de vrouwenkwestie en de plaats van gender hierin. Ze besteedt specifieke aandacht aan Indonesische vrouwenarbeid, Indonesische bediendes, Nederlandse koloniale mode en voeding, de strijd voor vrouwenkiesrecht en het debat over monogamie in 1937.
Locher-Scholten, Elsbeth
boek
2000
kolonialisme / etniciteit / etnische verhoudingen / vrouwenarbeid / kleding / voeding / vrouwenkiesrecht / monogamie / Nederlands-Indië / 20e eeuw / bundel
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM