Uitgebreid zoeken
Women, globalization and fragmentation in the developing world
Beschrijving van de gevolgen van globalisering op het leven van vrouwen in de derde wereld. Bevat: Introduction: women, globalization and fragmentation / door Haleh Afshar en Stephanie Barrientos; Fractioned states and negotiated boundaries: gender and law in India / door Shirin M. Rai; Right-wing mobilization of women in India: Hindutva's willing performers / door Jahnavi Phalkey; The impact of global and the reconstruction of local islamic ideology, and an assessment of its role in shaping feminist politics in post-revolutionary Iran / door Haleh Afshar; The informal sector and the conservative consensus: a case of fragmentation in Egypt / door Noha El-Mikawy; Women-headed households: global orthodoxies and grassroots realities / door Sylvia Chant; Women, industrialization and the environment in Indonesia / door Ines Smyth; Gender and the global food chain: a comparative study of Chile and the UK / door Stephanie Barrientos en Diane Perrons; Women's work in changing labour markets: the case of Thailand in the 1980s / door Rachel Kurian; Health education for women as a liberatory process?: an example from Tajikistan / door Colette Harris; Why rural technologies fail to meet the needs of Nigerian women: evidence from Hausa women's groups in Kano state / door Sintiki Tarfa.
Afshar, Haleh / Barrientos, Stephanie
boek
1999
vrouwenstudies / economie / recht / politieke participatie / islam / feminisme / industrialisatie / milieu / voedselproductie / arbeidsmarkt / gezondheid / voorlichting / rurale ontwikkeling / ontwikkelingslanden / Afrika / Azië / Latijns-Amerika / bundel / statistiek
Basingstoke
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM