Uitgebreid zoeken
Women's studies and culture : a feminist introduction
Oorspr. titel: Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen.Muiderberg : Coutinho, 1993. Engelse vertaling en herzieneversie van het eerder in het Nederlands verschenen leerboek.Toegevoegd is het artikel van Braidotti (epiloog) en eenartikel van Renee Hoogland. Alle letterendisciplineskomen aan bod, en een helder overzicht van verschillende fasenin vrouwenstudies-theorievorming wordt gegeven. De volgendedisciplines, waarop vrouwenstudies van invloed zijn komen aan deorde: taalwetenschap, populaire cultuur, geschiedenis,filmtheorie, kunstgeschiedenis, theaterstudies, musicologie,psychoanalyse, zwarte kritiek, lesbische studies en semiotiek.
Buikema, Rosemarie / Smelik, Anneke
boek
1995
vrouwenstudies / zwarte vrouwenstudies / theorieën / psychoanalyse / vrouwengeschiedenis / literaire analyse / taalwetenschap / media / populaire cultuur / feministische filmtheorie / theater / muziek / feministische kunst / lesbische studies / semiotiek / leerboek / bundel
London
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM