Uitgebreid zoeken
Zelfstandig leren van autochtone en allochtone leerlingen in het Studiehuis
Onderzoek naar aanleiding van de conclusie van een onderzoek, waaruit bleek dat allochtone leerlingen, met name meisjes, vaker zelfstandig leren dan autochtone leerlingen. Deze conclusie kon getrokken worden op basis van een onderzoek onder 650 leerlingen uit vier Havo en vier VWO, afkomstig van acht Amsterdamse scholen.
Blom, Sarah / Severiens, Sabine
boek
2000
middelbaar onderwijs / scholieren / allochtonen / autochtonen / leerprocessen / onderzoeksverslag
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM