Uitgebreid zoeken

Zoeken: Evenement

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Content type

: alle termen » Evenement
470 treffers

Treffers

Hoe zorg je voor culturele diversiteit bij artistieke producties? Hoe behandel je het thema vluchtelingen op je school?

Deze expo plaatst migratie in een historische context, geeft een overzicht van de verschillende oorzaken en schetst de kansen voor een duurzame samenleving.
 

Wat weet men in Nederland over het slavernijverleden? Welke sporen heeft dit verleden achtergelaten die nog te voelen zijn in onze hedendaagse samenleving?

EXPO Vamos Vacaturos gaat over diversiteit op de werkvloer. Mensen van buitenlandse afkomst getuigen over hun ervaringen met werken in Vlaanderen.

Op de dag van de Rechten voor de Mens wordt in Amsterdam het boek gepresenteerd: Mohamed Rabbae - Strijd voor rechtvaardigheid.

In de documentaire JAJI gaat filmmaker Jeffrey Salimin op zoek naar wat is overgebleven van het gevoel van lotsverbondenheid dat sterk onder de eerste generatie Javaanse immigranten in Suriname lee

In de pop-up expositie ‘De sari en andere internationale mode in Den Haag, nu en vroeger’ zet het Haags Historisch Museum de traditionele Indiase klederdracht in de schijnwerpers.

Op 23 juni 1946 ondertekenden de Italiaanse en Belgische regeringen een akkoord, waardoor honderdduizenden Italianen in de West-Europese steenkoolmijnen tewerkgesteld werden, in ruil voor duizenden

Henk van Houtum en Leo Lucassen, twee vooraanstaande migratie-experts, ontvouwen een baanbrekende visie op het Europese migratiebeleid. Er is een Fort Europa ontstaan, met desastreuze gevolgen.

Linksom of rechtsom, het internationale vluchtelingensysteem werkt niet.

Den Haag kende voor de Tweede Wereldoorlog de grootste Joodse gemeenschap in Nederland na Amsterdam. Toch werd aan dit onderwerp nooit eerder een tentoonstelling gewijd.

In het kader van de Black Achievement Month organiseert het Haags Historisch Museum de wandeling ‘Den Haag & Slavernij’.

In de pop-up expositie ‘De sari en andere internationale mode in Den Haag, nu en vroeger’, zet het Haags Historisch Museum de traditionele Indiase klederdracht in de schijnwerpers.

Op donderdag 27 oktober 2016 organiseert het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) in samenspraak met de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) een studiemiddag met als

The aim of the NIAS-Lorentz Workshop Migrant R(e)-collections is to stimulate national and international research and cooperation between humanities, social sciences, computer scientists, heritage

Het Red Star Line Museum nodigt dit voorjaar de Iraaks-Nederlandse kunstenaar Sadik Kwaish Alfraji uit om zijn werk ‘Ali’s Boat’ te presenteren.

Het verhaal van de tentoonstelling “Via Antwerp.

Met het jaarlijkse Keti Koti Festival op 1 juli staan wordt stilgestaan bij het verleden en vooruit gekeken naar de toekomst, en wordt vrijheid, gelijkheid en verbondenheid gevierd.

Op vrijdag 23 september organiseert stichting BMP het symposium Unknown Voices, new lesssons in samenwerking met het IISG en de Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM