Uitgebreid zoeken

Zoeken: Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Foto
928 treffers

Treffers

Eerste asielverzoeken en nareizigers (onderscheiden vanaf 2013)

Liever paaps dan Turks : Zuster-portierster Haars: "Wij zijn geen charitatieve instelling...!" 
Auteur Opland, tekenaar, 1979, 

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘smous met uijen’.

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘lint-smousin’.

Achttiende-eeuwse centsprent met ‘d’oortjesveeters smous’.

Het Nansenpaspoort

Bron: Historiek.net

Russische Vluchtelingen van de burgeroorlog 1919

Fridtjof Nansen

Russische kinderen gevoed door Save the Children gedurende de hongersnood van 1921.

Bron: Save the Children

Wanneer je de herkomst van  de asielzoekers in de jaren ’90 bekijkt valt op dat het aandeel Joegoslaven niet meer dan een kwart tot een derde van het totaal uitmaakte.

Het aantal asielzoekers dat zich in 2015 meldde in Nederland komt iets hoger uit dan in het piekjaar 1994.

In de jaren ’90 is een duidelijke piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam te zien. In de eerste tien jaar van de twintigste eeuw namen deze aantallen weer flink af.

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM