Uitgebreid zoeken

Zoeken: Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Foto
929 treffers

Treffers

Gemeente Leiderdorp

Stukken betreffende de bouw van woningen 'Beukenschans' voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

Zie bijlage voor hele bestand.

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Op verzoek van de Minister: het aantal buitenlandse docenten aan de Rijksuniversiteit Utrecht, 1926.

Archief Domkapittel te Utrecht

(3483) Rekening heer van Braeckel, uitkoop van Schotse en Engelse soldaten, 1579.

Archief Familie De Geer van Jutphaas

(975) Stukken met betrekking tot het verlenen van toelages door de burgemeester van Utrecht aan Hongaarse en Zevenburgse studenten, 1756-1791.

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1763-1889.

Met onder andere de migranten:

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1789-1808

Met onder andere de migranten:

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indië), Amsterdam, 30 september 1783. Perkament.

Uit het archief van de familie De la Court.

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: opgave van buitenlandse docenten in het hoger onderwijs, 1926

Conceptversie van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandsch-Israëlitische godsdienstige school te Leiden, 1837.

 

Logo van Onze Helden, het online platform van Marokkomedia.

Het strenge toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten werd in 1995 aangescherpt met de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Vanaf 1892 had maar een klein deel van de inwoners van Nederlands-Indië de Nederlandse nationaliteit.

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Migratie van en naar de Nederlandse Antillen (1950-2008)


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM