Uitgebreid zoeken

Zoeken: Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Foto
929 treffers

Treffers

Een foto van Gualberts moeder, enkele van zijn eigen kinderen en andere familieleden.

Meisje... Look out for a baby!

In een kleine brochure worden Nederlandse meisjes gewaarschuwd voor de geallieerde soldaten: voor je het weet, zit je met een baby opgescheept.

Foto: aankomst van Spaanse gastarbeiders, 1961

Aflevering van tv-programma Andere Tijden over gastarbeiders uit Spanje.

De ‘repatriëring’ vanuit Indonesië betrof veel mensen die nooit in Nederland waren geweest, onder wie ook veel Nederlanders van gemengd Aziatisch-Europese afstamming die er heel anders uit zagen da

Vrouwen kregen nu bij huwelijk niet langer automatisch de nationaliteit van hun echtgenoot.  Dat betekent dat Nederlandse vrouwen die met een buitenlander trouwen de Nederlandse nationaliteit

In de jaren ’60 was het ongehoord om met iemand uit een andere cultuur of met een andere religie te trouwen.

Arnhem / Turkije, 1970.

Briefwisseling door verschillende Polen in Nederland voor het krijgen van een verblijfsvergunning in Nederland.

Documenten betreffende het leven van Franz Vogt. Vogt was een vakbondsman die nazi-Duitsland in 1933 moest ontvluchten en in Nederland terechtkwam. Waaronder:

Documenten betreffende het leven van Martha Tausk (geb. Wenen 1881) in Nederland.

Documentatie over de ontwikkelingen op sociaal, politiek en economisch gebied in Suriname en de situatie van Surinamers in Nederland, verzameld door Klaas Breunissen.

Documenten betreffende het leven en werk van Nikolaos Sideris en zijn vrouw Dimitra Sideris-Panagopoulou.

Lijsten met werkgevers die Spaanse gastarbeiders geworven hadden. Pet stad staat aangegeven welk bedrijf personeel zocht en hoeveel.

Documenten van de Chineezen-vereeniging in Nederland, opgericht in 1911. Waaronder notulen van de vergaderingen en de ontwerp-statuten van het orgaan van de vereniging.

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Opening van de tentoonstelling Mi casa su casa. Aanschuiven bij Spaanse migranten in het Museon in Den Haag op dinsdag 9 oktober 2012.

Opening van de tentoonstelling Mi casa su casa. Aanschuiven bij Spaanse migranten in het Museon in Den Haag op dinsdag 9 oktober 2012.

Boekpresentatie Mi casa su casa. Aanschuiven bij Spaanse migranten in het Huis van Europa in Den Haag op dinsdag 9 oktober 2012. Vraaggesprek over het boek onder leiding van prof. dr.

Boekpresentatie Mi casa su casa. Aanschuiven bij Spaanse migranten in het Huis van Europa in Den Haag op dinsdag 9 oktober 2012.

Boekpresentatie Mi casa su casa. Aanschuiven bij Spaanse migranten in het Huis van Europa in Den Haag op dinsdag 9 oktober 2012.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM