Uitgebreid zoeken

Zoeken: Inleiding

200 treffers

Treffers

Migratie van Afrika naar Nederland is vooral een 20ste eeuws verschijnsel. Door de slavenhandel werden tot halverwege de 19de eeuw vele Afrikanen naar de Nederlandse kolonie Suriname vervoerd.

De migratie na de Tweede Wereldoorlog vanuit voormalig Joegoslavië naar Nederland bestond uit twee delen.

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen ruim 28.000 Hongaarse kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders terecht. Nationale hulporganisaties regelden de vakanties.

In ‘Vijf eeuwen migratie’ van historici Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland centraal.

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om onze kennis over migratiegeschiedenis te vergroten.

Docenten kunnen bij Spoorzoekersprojecten te maken krijgen met drie soorten verschillen:

ICT-mogelijkheden kunnen Spoorzoekersprojecten verrijken, overzichtelijker maken of meer motiveren. In de Spoorzoekersprojecten tot nu toe werden de volgende tools ingezet:

De interviews en foto’s die leerlingen verzamelen vormen een interessante aanvulling op bestaande erfgoedcollecties van archieven.

Spoorzoekersprojecten zijn aanvankelijk ontwikkeld binnen het schoolvak geschiedenis, maar al snel ontdekten docenten dat deze zich goed lenen voor samenwerking met andere vakken.

Spoorzoekersprojecten zijn praktijkopdrachten met complexe, belangrijke en soms wat ongrijpbare onderwijsdoelen. Het gaat bijvoorbeeld om:


Spoorzoekersprojecten lenen zich goed voor het onderzoeken door leerlingen van verschillende perspectieven op migratiegeschiedenis.

Privé albums van migranten “bieden een unieke blik op de geschiedenis van vestiging en inburgering, van aanpassing en cultuurbehoud, van identiteit en ondernemerschap.

Binnen het Spoorzoekersprojecten doen leerlingen historisch onderzoek naar de geschiedenis van mensen met een migratieverleden, in hun eigen familie of directe omgeving.

Elk project - ook een Spoorzoekersproject - vergt voorbereiding waarbij een aantal beslissingen moet worden genomen. Hieronder volgen enkele suggesties en tips:

Met Jonge Spoorzoekers doen leerlingen historisch onderzoek naar de geschiedenis van mensen met een migratieverleden in hun eigen omgeving.

Op zoek naar de wortels van je eigen verleden: Jonge Spoorzoekers is het resultaat van een door de Universiteit Leiden (ICLON) georganiseerde Professionele Leergemeenschap van doce

Op zoek naar de wortels van je eigen verleden: Jonge Spoorzoekers is een landelijke Professionele Leergemeenschap van docenten gericht op het leren onderzoeken van (migratie)geschi

De migratie van Turken naar Nederland kwam in de tweede helft van de 20ste eeuw op gang. Eerst vanwege economische motieven, later door de politieke omstandigheden in Turkije.

Tussen 1976 en 1983 vroegen ongeveer 3.100 christenen die in Turkije leefden, zowel Armenen als Arameërs, asiel aan in Nederland.

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM