Uitgebreid zoeken

Zoeken: Inleiding

200 treffers

Treffers

Interview met Bruno Gardini

Interview met Louise Ruiter-Cramer

Interview met Hebe Charlotte Kohlbrugge

Interview met Ruth Wallage-Binheim

Interview met Andrzej Skibiński

Interview met Birgitt van Megchelen

Van de 16de tot de 18de eeuw werkten op de handelsvloot van de Republiek zo’n 1 miljoen zeelieden en soldaten (op een gemiddelde bevolking van ongeveer 2 miljoen).

Interview met Juliaan Edwin Alfons Emanuel

In september 2013 begonnen zo'n 35 bachelorstudenten van de opleiding Geschiedenis (Universiteit Leiden) aan het vak Oral History.

Voor het maken van deze serie portretten van broers en zussen, die in 2010 is gemaakt voor het boek Mix, jongeren in Nederland, had fotograaf Suzanne Liem twee aanleidingen, een persoonlijke en een

Ronald Sørensen is door en door Rotterdammer, dat weet iedereen. Wat mensen wel kunnen raden door zijn naam, maar vaak toch niet weten, is dat hij Noorse voorouders heeft.

Stichting LovingDay.NL is een platform voor onderzoekers en andere geïnteresseerden in gemengde relaties en gezinnen in Nederland.

Wanneer in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, vrouwen en meisjes een vreemdeling tot partner kozen, konden ze in het gunstigste geval rekenen op bezorgde en nieuwsgierige opmerkingen e

Achter de naam Tjalie Robinson gaat de schrijver en journalist Jan Boon (1911-1974) schuil.

Het project ‘Javanen in de Nederlandse Polder’ is een initiatief van Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI).

De term ‘expat’ heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen binnen het Nederlandse taalgebruik. Het is echter vaak onduidelijk wie er precies met deze term worden aangeduid.

Een liefdesrelatie kan op veel verschillende manieren 'gemengd' zijn.

Gemengde relaties trekken extra de aandacht en worden sterker geproblematiseerd in tijden van sociale spanning, zoals oorlog.

De koloniale context in de negentiende eeuw is de bron van de meeste wetgeving die betrekking heeft op gemengde huwelijken, gemengde gezinnen en gezinsmigratie.

Wil je weten waar je familienaam voorkomt in Nederland? Er is veel informatie op internet te vinden over familienamen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM