Uitgebreid zoeken

Zoeken: Inleiding

200 treffers

Treffers

In Nederland wordt er relatief weinig gesproken over de eerste generatie migranten. Er wordt veelal over de kinderen (tweede generatie migranten) van deze generatie gesproken.

Vanaf de jaren '50 kwamen de eerste gastarbeiders uit Spanje naar Nederland.

Drie generaties Indische Nederlanders in beeld en woord: tentoonstelling (14 augustus 2011 - 8 januari 2012) en boekpresentatie in het museum van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Laetitia Griffith is geboren in Suriname. In 1987 stapte ze op het vliegtuig naar Nederland, met haar vwo-diploma op zak, om te studeren en daarna een goede baan te zoeken.

In Marokko werd er tot het begin van de twintigste eeuw nauwelijks geëmigreerd naar het buitenland.

Bij de migratie van Marokkanen naar Nederland speelde de officiële werving via de overheid een geringe rol. Slechts 4000 Marokkaanse gastarbeiders zijn via die officiële weg gekomen.

Vanaf half 4 vond de feestelijke lancering plaats van de nieuwe website vijfeeuwenmigratie onder leiding van Naima Azough. Aydin Akkaya, coördinerend voorzitter van de LOM-samenwerkingsverband

In de jaren '60 werden ze gastarbeiders genoemd. Maar de Marokkanen die voor werk naar Nederland kwamen, vestigden zich er uiteindelijk.

Al eeuwenlang vormt ook Nederland een aantrekkelijk vestigingsgebied voor migranten. Inmiddels is daar veel onderzoek naar gedaan, ook door historici.

De Griek Charilaos Jean Chiotakis  (Thyra 1915) werd eveneens uit Klein-Azië verdreven.

Cleomene Aridjis werd geboren op 21 mei 1901 in Thyra (Klein-Azië), honderd kilometer ten oosten van Smyrna, het huidige Izmir.

Met de komst van Griekse gastarbeiders in de jaren zestig begon de Griekse gemeenschap pas echt te groeien.

In het begin van de 20e eeuw is voor de Griekse migratie de periode van de Megali Katastrofi (grote catastrofe) van belang.

Hoewel in de periode na de Eerste Wereldoorlog vooral Hongaarse kinderen naar Nederland werden gestuurd om aan te sterken, kreeg ook een groep Oostenrijkse kinderen de kans op een dergelijk verblij

In de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan. Zij kwamen af op de economische voorspoed en de tolerante houding tegenover verschillende godsdiensten.

Net zoals in vroegere tijden trok Nederland in de 18de eeuw nog steeds veel migranten aan. Pas in de 19de eeuw nam hun aantal sterk af. Wel veranderden de aard en omvang van de migratie.

In de periode 1800-1900 nam de migratie naar Nederland af, ook door het kwijtraken van de centrale positie in de internationale handel.

In de eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe ten opzichte van de eeuw ervoor.

Het aantal migranten in Nederland nam in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk toe.

In gezelschap van enkele tientallen geïnteresseerden hielden Professor Kees Groenendijk en Betty de Hart, beiden verbonden aan het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, z


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM