Uitgebreid zoeken

Zoeken: Inleiding

200 treffers

Treffers

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kreeg Nederland te maken met een nieuw verschijnsel; de tijdelijke komst van buitenlandse pleegkinderen.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot begin jaren 1960 trokken veel Polen naar Limburg om als mijnwerker aan de slag te gaan.

Sinds de jaren negentig zijn migratie en integratie niet meer weg te denken uit het publieke debat.

Het huidige Indonesië is eeuwenlang een internationaal handelscentrum geweest dat vele migranten aantrok. Dit waren voornamelijk migranten die tijdelijk bleven.

Op 6 augustus 2010 was het op de kop af 50 jaar geleden dat Nederland met de Italiaanse regering een wervingsakkoord sloot.

De eerste Italianen in Nederland waren vooral bankiers uit Lombardije. In 1287 werd voor het eerst melding gemaakt van een Lombardische bankier in Delft.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Tussen 1969 en 1975 werden honderden vrouwen in Joegoslavië gerekruteerd om in West-Brabant aan de slag te gaan. De Nederlandse economie groeide halverwege de jaren zestig sterk.

Nederland sloot in 1970 een wervingsakkoord met de regering van de Socialistische Federatieve Republiek Zuidslavië.

Sadik Yemni (Istanbul 1951) kwam midden jaren zeventig naar Nederland om te studeren. Maar het liep anders, want in Amsterdam zou hij uitgroeien tot schrijver.

Astrid Roemer (1947, Suriname) was al vroeg succesvol en is gestaag blijven doorwerken aan een belangrijk, zich steeds vernieuwend oeuvre, dat altijd eigenzinnig commentaar levert op actuele maatsc

Als er in de gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland iemand is die tot de verbeelding spreekt, dan is dat Anton de Kom (1898-1945).

Abdelkader Benali werd in 1975 geboren in het dorpje Ighazzazen (Marokko). Op vierjarige leeftijd verhuisde hij naar Rotterdam, zijn vader achterna die daar een islamitische slagerij was begonnen.

Tussen 1949 en 1975 kwamen tienduizenden gastarbeiders  uit Italië naar Nederland. De meesten waren afkomstig uit de arme delen van Italië.

In de 18de eeuw kwamen veel asjkenazische joden uit Polen naar Nederland. Zij vertrokken vanwege vervolging in eigen land, maar zij hadden vaak ook economische motieven.

Beukbergen, nu een van de grootste woonwagencentra van Europa, was ooit niet meer dan een kluitje wagens langs de kant van de weg.

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Onder de honderdduizenden personen die na de Tweede Wereldoorlog Nederlands-Indië verlieten en naar Nederland kwamen, bevonden zich ook Indo-Afrikanen.

Tussen 1572 en 1630 vluchtten 100.000 tot 150.000 mensen uit de Zuidelijke Nederlanden - wat nu merendeels België heet - naar het Noorden.

Er is van oudsher relatief weinig migratie geweest tussen Hongarije en Nederland. Wel trokken in het begin van de 17de eeuw de pas opgerichte Nederlandse Universiteiten van Leiden, F


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM