Uitgebreid zoeken

Zoeken: Inleiding

200 treffers

Treffers

Na Italië was Spanje het tweede wervingsland voor buitenlandse werknemers. Het wervingsverdrag voor Italiaanse gastarbeiders werd in augustus 1960 gesloten.

Nadat de katholieken het Iberisch schiereiland (Portugal en Spanje) hadden heroverd op de moslims in 1492, brak een lange periode aan van vervolgingen van niet-katholieken.

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan een website die op een laagdrempelige manier (bestaande) informatie rond migratie naar Nederland voor een breed publiek toegankelijk maakt.

Bij de Russische migratie naar Nederland kan het volgende onderscheid worden gemaakt: de eerste groep migranten uit Rusland, vooral bestaande uit adel, intellectuelen en zakenlieden die tijden

De migratie na de Tweede Wereldoorlog vanuit voormalig Joegoslavië naar Nederland bestond uit twee groepen.

De migratie na de Tweede Wereldoorlog vanuit voormalig Joegoslavië naar Nederland bestond uit twee delen.

De migratie na de Tweede Wereldoorlog vanuit voormalig Joegoslavië naar Nederland bestond uit twee delen.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en 1872

Na 1800 werd Indië officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indië. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Wat is het verhaal van jouw familie? Als je daarover meer te weten wilt komen, begin dan met het interviewen van je ouders of andere familieleden.

Integratie is een begrip dat op veel manieren wordt gehanteerd.

Schrijvers zijn verhalenvertellers. Zij scheppen werelden waarin de lezer zich als vanzelf verplaatst. De stof voor hun verhalen komt overal vandaan.

Duitsers waren lang in aantal de grootste migrantengroep in Nederland. Vooral de bloei van de Republiek eind 16de en 17de eeuw bracht veel Duitse migranten naar Nederland.

Turan Gül (1940-1997) kwam in 1971 via Frankrijk naar Nederland om bij Bruynzeel in Zaandam te gaan werken.

Tussen 1960 en 1973 kwamen 65.000 Turkse migranten naar Nederland. Zij waren vooral afkomstig uit het Midden en Zuidoosten van Turkije, waar veel werkloosheid heerste.

Wil je meer weten over de geschiedenis van je familie in Nederland en in het land van herkomst? Er zijn vele manieren om je stamboom te maken.

De grootste migratiebeweging die zich tussen Zuid-Amerika en Nederland heeft voorgedaan, is tussen Suriname en de (ex-) koloniale macht geweeest. Voor de 20ste eeuw vond pendelmigratie plaats.

In de loop van de 20ste eeuw hebben vele soorten migranten voor het eerst kennisgemaakt met het leven in Nederland in een kosthuis of pension.

De immigratie- en emigratiecijfers zijn gebaseerd op de gemeentelijke bevolkingsregisters.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM