Uitgebreid zoeken

Zoeken: Inleiding

200 treffers

Treffers

De Nederlandse regering sloot in 1966 een wervingsverdrag met Griekenland om ingezetenen van dat land tijdelijk naar Nederland te halen. Zij kwamen hier werken totdat bedrijven stopten met&nbs

De eerste Grieken die naar Nederland kwamen waren geestelijken die in de 17e eeuw aan de universiteit van Leiden gingen studeren.

Wetten en regels bepalen in hoge mate welke positie migranten in de samenleving innemen. Vóór de 19de eeuw kende Nederland geen landelijk Vreemdelingenbeleid.

In de jaren ‘60 kregen ongeveer 30 Italiaanse families huisvesting van hun werkgever Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) in Poelenburg in Zaandam.

Paulette Smit groeide op in Willemstad, Curaçao. Haar vader is Nederlands, haar moeder Antilliaanse. Maar zo simpel ligt het niet. Haar beide ouders zijn ook Joods.

Sharie Parsipoor werd tijdens de revolutie van 1979 in Teheran geboren en vluchtte op elfjarige leeftijd met haar moeder en haar broertje naar Nederland.

Mohammed Chaara's familiegeschiedenis getuigt van grote veranderingen binnen een paar generaties. Mohammed, zijn vader en zijn grootvader zijn ieder op hun eigen manier pioniers.

Voor je onderzoek kunnen verschillende bronnen gebruikt worden. Hier geven wij een aantal voorbeelden ter inspiratie.

In 1667 veroverde Nederland Suriname op de Engelsen. Voor het werk op de plantages (suiker, koffie, cacao en katoen) werden slaven uit Afrika gehaald.

De migratie van de Antillen naar Nederland heeft een lange geschiedenis. Tot de 20ste eeuw kwam de protestantse en Joodse blanke bovenlaag van deze eilanden regelmatig naar Nederland.

De eerste migranten uit Kaapverdië waren zeelui. Zij kwamen in de jaren '50 en '60 naar Rotterdam. De Kaapverdische Eilanden vielen toen nog onder Portugal.

De migratie na de Tweede Wereldoorlog vanuit voormalig Joegoslavië naar Nederland bestond uit twee delen.

Door vervolgingen in grote delen van Oost-Europa vluchtten in de 16de en de 17de eeuw grote aantallen Asjkenazische joden naar West-Europa. Het welvarende Nederland trok tienduizenden van hen aan.

Vanaf de 16de tot de 18de eeuw werkten op de handelsvloot van de Republiek veel migranten. Een aanzienlijk deel van de buitenlandse zeelieden en soldaten kwam uit Zweden.&n

Nederland en België delen een lange grens en vielen zelfs lange tijd onder hetzelfde landsbestuur.

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Hoewel Italianen veel soorten werk deden was er een sterke concentratie in een aantal beroepen.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Migranten hebben altijd en overal eigen organisaties en verenigingen opgezet. Zulke organisaties verschillen per land, per groep en per tijdvak.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM