Uitgebreid zoeken

Zoeken: Inleiding

200 treffers

Treffers

In de 17de eeuw kwamen enkele honderden Hongaarse studenten in Nederland studeren, omdat er in hun land van herkomst destijds nog geen universiteit was.

Nadat de moslimheersers in 1492 uit Spanje waren verdreven, kwam er een vervolging op gang van alle niet-katholieke ingezetenen.

Al vanaf de zeventiende eeuw trokken jonge, ongetrouwde Duitsers vaak naar het buitenland om werkervaring op te doen.

Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten de

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-Indië de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een kolonie was.

In de 18e eeuw kwamen nog steeds veel  vluchtelingen naar de Republiek. Onder hen bevonden zich Hugenoten die in Frankrijk nog tot ver in de achttiende eeuw werden vervolgd.

Angola was tot 1975 een kolonie van Portugal. De Angolezen spreken daarom veelal Portugees en zijn deels katholiek.

Al jaren vormen Polen de snelst groeiende migrantengroep in Nederland. Maar over de mensen achter de getallen weten we nog maar weinig.

Rond 1900 kwamen de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar Nederland. Zij vestigden zich onder meer in Den Haag. Toen bleek dat er voldoende werk was, volgden hun streek-en dorpsgenoten.

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf midden jaren '60 verlieten Turkse Koerden Oost-Turkije om in Nederland als gastarbeider aan de slag te gaan.

Jude Kehla Wirnkar groeide op in Kameroen. Na een jeugd vol cultuur en sport verliet hij zijn geboorteland om te gaan studeren in Europa.

Tussen 1850 en 1900 reisden Duitse handelaren naar Nederland om aan de bevolking allerlei goederen te verkopen.

Werknemers van de Indische overheid mochten vanaf het begin van de 19de eeuw eens in de 6 jaar op verlof.

In de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan. Deze migranten kwamen af op de economische voorspoed en de tolerante houding tegenover verschillende godsdiensten.

Algemeen overzicht van de migratiegeschiedenis van Nederland.

Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten.

Er is nog geen informatie over migratie vanuit Kameroen. Lees het verhaal van Jude Kehla Wirnkar.

Spanje was in economisch opzicht afhankelijk van gastarbeid.

Tussen 1920 en 1940 kwamen er bijna 200.000 buitenlandse vrouwen naar Nederland om hier als dienstbode te werken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM