Uitgebreid zoeken

Zoeken: Inleiding

200 treffers

Treffers

Vanaf 1905 kwamen Slovenen naar Nederland om in de Limburgse mijnen te werken. Tot halverwege de jaren '20 vertrokken deze migranten op eigen houtje naar Nederland.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk.

Een paar jaar na de coupe die het leger had gepleegd in 1971, werd de leider van de extreem-rechtse partij Milliyetci Hareket Partisi (MHP) vice-premier.

Het Marokkaanse staatshoofd, Koning Hassan, was zich ervan bewust dat zijn gezag ondermijnd zou worden als teruggekeerde Marokkaanse gastarbeiders zich in grote getale tegen zijn leiderschap zouden

Gastarbeiders kwamen naar Nederland om tijdelijk te werken om geld te verdienen voor thuis.

In de laatste decennia van de 20ste eeuw kwamen veel Irakezen naar Nederland, op de vlucht voor het regime van de Ba’atpartij in Irak.

In de koloniale periode vond veel pendelmigratie plaats tussen Suriname en het moederland Nederland.

Nadat de katholieken het Iberisch schiereiland (Portugal en Spanje) hadden heroverd op de moslims in 1492, brak een lange periode aan van vervolgingen van niet-katholieken.

In het begin van de 20ste eeuw kwam een kleine groep Chinezen naar Nederland. Het waren vooral zeemannen die in Rotterdam en Amsterdam aan wal gingen.

Hoe visualiseer je vijf eeuwen migratie? Met deze opdracht gingen 32 tweedejaars studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten aan de slag.

Vanaf het einde van de 16de eeuw tot ver in de 17de eeuw deden Engelse toneelspelers en muzikanten Nederlandse steden en dorpen aan.

In de 18de en 19de eeuw kwamen Bulgaarse zigeuners via Hongarije naar Nederland. Zij trokken in familieverband rond, met paard en wagen.

In de 17de en 18de eeuw waren Schotse regimenten in Nederland gelegerd. De koningin van Engeland had Nederland in 1685 al de beschikking gegeven over 6.000 Engelse soldaten.

De migratie na de Tweede Wereldoorlog vanuit voormalig Joegoslavië naar Nederland bestond uit twee delen.

In de zomer van 1968 werd in Tsjecho-Slowakije door troepen, onder leiding van de Sovjet-Unie, een einde gemaakt aan de nieuwe, meer gematigde communistische koers die was ingeslagen.

In de zomer van 1968 werd in Tsjecho-Slowakije door troepen, onder leiding van de Sovjet-Unie, een einde gemaakt aan de nieuwe, meer gematigde communistische koers die was ingeslagen.

De Verenigde Staten vormden vanaf halverwege de 19de eeuw een belangrijke bestemming voor Nederlandse emigranten.

Het huidige Sri Lanka heette tot 1972 Ceylon. In de 17e eeuw was dit een Nederlandse kolonie. Aan het einde van de 18e eeuw namen de Britten Ceylon van de Nederlanders over.

Vanaf de 16de tot de 18de eeuw werkten op de handelsvloot van de Republiek veel buitenlanders. Een aanzienlijk deel van de buitenlandse zeelieden en soldaten kwam uit Denem


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM