Uitgebreid zoeken

Zoeken: Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
694 treffers

Treffers

Onder het naziregime bepaalde afkomst het verschil tussen leven en dood.

De Nederlandse samenleving wordt al sinds eeuwen gekenmerkt door een grote mate van openheid en pluriformiteit. De laatste decennia lijkt de aard van deze pluriformiteit gewijzigd.

Dit boek schetst een uniek beeld van de immigranten die tussen 1945 en 1980 vanuit de voormalige koloniën naar Nederland kwamen.

Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Er is niet veel over hen bekend en al helemaal niet over hun nazaten.

Bachelorscriptie geschiedenis Femke Vermeer
Universiteit Leiden, 2013

Bachelorscriptie geschiedenis Simone Koster
Universiteit Leiden, 2013

Masterscriptie Geschiedenis Rick de Jong

Radboud Universiteit Nijmegen, 2012

Archief van het Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité. Deze organisatie had ten doel: "...

Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juniin de Balie in Amsterdam, dat als thema heeft ‘(on)zichtbaar gemengd’ heeft de Stichting LovingDay.NL aan O + S Amsterdam gevraagd om zichtbaar te make

Somalis in Amsterdam explores the experiences and concerns of the Somalis living in the city of Amsterdam, focusing on five areas of local policy—employment, education, health, p

Het ontroerende verhaal van een verboden liefde tussen een Nederlandse pater en een Papoeameisje in Nieuw Guinea

Als reactie op de vluchtelingenstroom uit Duitsland na de machtsovername van de Nazi’s in januari 1933 wilde de Nederlandse regering de immigratie beperken, zo niet volledig stopzetten.

Overzicht van levensverhalen (biografische romans), met inleiding.

Zie bijlage voor de lijst.

Deze studie over etnisch gemengde huwelijken in Nederland tussen 1883-1955 biedt een fraai overzicht van de verbeelding en beleving van etniciteit vanuit een breed interdisciplinair perspectief.

Dubbele nationaliteit is in Nederland de laatste jaren onderwerp van hevig debat.

Tuan Papa vertelt het verhaal van de Nederlandse militairen in Indonesië en de kinderen die zij verwekten bij Indonesische meisjes tijdens de koloniale oorlog 1946-1949.

Het beschamende beeld staat op ieders netvlies: jonge vrouwen en meisjes, kaalgeknipt en omgeve


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM