Uitgebreid zoeken

Zoeken: Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
694 treffers

Treffers

Leo Lucassen points out that it is not only elements of the political right that are intolerant of immigration and multiculturalism, but also the political left as exemplified by David Goodhar

De werkgroep LovingDay.NL heeft een lijst samengesteld met publicaties, films, documentaires, websites en initiatieven rond gemengde huwelijken. Deze lijst wordt continu aangevuld.

‘Ik ben een half en een half en dat is één’. In ‘Mix, jongeren in Nederland’ wordt etnische gemengdheid voor het eerst onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

Op 1 januari 2011 woonden in Nederland 265 duizend paren die bestaan uit een autochtoon en een buitenlandse partner. Hun aantal is het afgelopen decennium toegenomen met 22 duizend.

In 1984 is de 'Vereniging Canadese Bevrijdingskinderen' opgericht.

Hoewel in de discussies over gezinsvorming en -hereniging het beeld wordt geschetst dat het met name zou gaan om Marokkanen en Turken, vormen in de praktijk Nederlanders de grootste groep van perso

Tussen 1880 en 1914, onder meer naar aanleiding van een reeks van pogroms, trok een grote golf Russische joden door Nederland. Wie waren zij? Met hoevelen waren zij?

Op 29 oktober 1944 juicht de bevolking van Breda haar bevrijders toe. Verrassend genoeg blijken het Polen te zijn.

In deze studie wordt onderzocht welke praktische gevolgen het restrictieve Nederlandse toelatingsbeleid heeft gehad voor de materiële zekerheid van etnische minderheden in Nederland, en dan met name v

In samenwerking met Yvette Kopijn en Hariette Mingoen is deze fotoserie ontstaan voor het boek ‘Stille Passanten’, mede mogelijk gemaakt door de Mondriaanstichting, Fonds 1818 en het VSBfonds.

Javaanse Surinamers in Nederland hebben een rijke migratiegeschiedenis. Het is een geschiedenis waar niet één keer, maar minstens twee, en soms zelfs meerdere malen van land werd gewisseld.

Kennismigranten hebben historisch gezien altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nede

‘You’re eating herrings and you eat them raw! De opvang van kennismigranten in Nederlandse universiteitssteden: de International Neighbourgroup Delft, 1966-heden’

Expats worden vaak als een apart type mensen gezien, maar ze lijken in veel opzichten op ‘klassieke’ migranten die tot de middenklasse behoren.

Vraagstukken over migratie en integratie vormen belangrijke thema’s van onderzoek en beleid. Elk jaar verschijnt een veelheid van studies over eerste, tweede en ook derde generatie migranten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM