Uitgebreid zoeken

Zoeken: Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
694 treffers

Treffers

Belgische vluchtelingen 1914-1918. Vluchten. Have en goed kwijtspelen. Huis en vaderland halsoverkop achterlaten.

 In veel culturen is het vertellen van verhalen een geliefdfe vorm van vrijetijdsbesteding.

in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg/ Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg XLVIII (2003) 121-148.

Deze kroniek laat u kennismaken met de roemruchte Portugese en Hoogduitse joden in de Gouden Eeuw en met de rol van de joden bij de opbouw van de moderne staat; hij vertelt ook over het dramatische

Jean Conrad Ferdinand Théodore Desmet (1875-1956) was een bioscoopexploitant en filmhandelaar. Wim Willems schetst een beeld van het leven van deze migrant.

In: De kunst van het overleven. Levensverhalen uit de twintigste eeuw. 

In Geschiedenis van de joden van de Lage Landen gaat Ludo Abicht terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de dertiende eeuw.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM