Uitgebreid zoeken

Zoeken: Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
694 treffers

Treffers

Bijdrage over de Surinaamse zusters voor het onderdeel People on the move op de website www.historiana.eu.

Nederland telt naar schatting 850.000 moslims, grotendeels migranten en hun kinderen. Het SCP verricht onderzoek naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland.

Na een korte schets in woord en beeld van de lange lijdensweg in Frankrijk die voor de Hugenoten uiteindelijk tot die massale uittocht leidde, wordt in dit boek de aandacht gevestigd op de Waalse k

F. Dekker, Voortrekkers van oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen (Den Haag, 1938)

Bij het Nationaal Archief worden stamboekregistraties van onderofficieren en manschappen (alleen beroepsmilitairen) van het KNIL in Oost-Indië bewaard.

De migratie in de mijnstreek 1900 - 1935. Bijdrage tot de sociale en economische geschiedenis van het zuiden van Nederland.

Uitgave van het Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk: Drie generaties Polen, Slovenen, Italianen in Heerlen.

Rapport naar aanleiding van een onderzoek verricht in opdracht van regeringscommissaris voor de emigratie. Met een inleiding door Prof. dr. Sj. Groenman.

Het verhaal in woord en beeld van de lotgevallen van migranten in Den Haag vanaf 1848 tot heden.

Overzicht van de archieven van individuele migranten, migrantenorganisaties en Nederlandse en internationale organisaties die zich bezig houden met migratie in de collectie van het Internationaal I

Trekarbeid roept bij velen associaties op met de komst naar Nederland van 'gastarbeiders' na de Tweede Wereldoorlog.

De beeldvorming in Nederland ten aanzien van (de kinderen van) de voormalige gastarbeiders uit Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Portugal, Servië & Monten

Polarisatie helpt niemand verder
Waarom dringt Nederland sinds enkele decennia op het panische af aan op ‘aanpassing’ of ronduit ‘assimilatie’ van immigranten?


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM