Uitgebreid zoeken

Zoeken: Tekst

472 treffers

Treffers

Lotte: ‘Zijn jullie nog uitgezwaaid op de dag van vertrek?’

Wanneer we over vluchtelingen spreken, moeten we allereerst een onderscheid maken tussen

In de bijlage kunt u het eerste hoofdstuk van "Vijf Eeuwen Migratie" lezen als voorproefje.

Tot  nu toe hebben ook leerlingen met (lichte) stoornissen in het autistisch spectrum ASS de projecten kunnen doen.

De culturele diversiteit in onze schoolklassen neemt toe. Literatuur over de relevantie van het schoolvak geschiedenis laat zien dat er een relatie is tussen relevantie en identiteit.

Spoorzoekersprojecten zijn in principe geschikt voor alle niveaus van het VO. Leerlingen in de lagere klassen en met lagere niveaus hebben vaak baat bij meer structuur, bijvoorbeeld door:

  • Bespreek je wensen, er is vaak veel meer mogelijk dan het standaard aanbod.
  • Neem tijd om met elkaar door te spreken wat verwachtingen en mogelijkheden zijn.
  • Betrek bij een uitv

Veel archieven (en musea) staan open voor samenwerking met school. Door samenwerking kan de rol van leerlingen als erfgoed-makers worden versterkt.

Leerlingen kunnen een bezoek brengen aan het lokale archief voor een kennismaking. Veel archieven bieden rondleidingen aan of speciale programma’s.

Onderdeel van Spoorzoekersprojecten is een mogelijke samenwerking met het lokale archief.

Dat wat erfgoedinstellingen verzamelen en selecteren om bewaard te worden, bepaalt in grote mate ons beeld van het verleden.

Voorbeelden van samenwerking met kunstvakken zijn:

Op de meeste scholen met vakoverstijgende Spoorzoekersprojecten werd samengewerkt met het vak Nederlands:

De kerndoelen voor de onderbouw zijn niet per vak beschreven. In Spoorzoekersprojecten komen de volgende kerndoelen voor de mens- en maatschappijvakken aan de orde:

Bij de HAVO en VWO is ‘pluriforme samenlevingen’ een van de hoofdonderwerpen.

Bij HAVO en VMBO is migratie een onderdeel van het examenprogramma in de bovenbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld bij HAVO om arbeidsmigratie en bij VMBO om ’bevolking en ruimte’.

Bouw eenvoudig uw eigen beoordelingsmodel dat past bij uw Spoorzoekersproject.

Omdat de leerlingen zelf geschiedenis maken, zijn zij nogal afhankelijk van hun informanten.

De rubrics zijn geschikt voor elk schoolniveau, maar de normering moet daarbij wel per niveau worden aangepast.

Snel visueel helder te maken waar de leerling staat kan door met een (digitale) markeerstift de rubrics in te kleuren die passen bij het niveau dat de leerling laat zien.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM