Uitgebreid zoeken

Zoeken: Tekst

472 treffers

Treffers

  1. Kies per project een beperkt aantal leerdoelen. Spoorzoekersprojecten kenmerken zich door een rijkdom aan mogelijke leerdoelen.

Rubrics kunnen worden gebruikt voor summatieve toetsing om te komen tot betrouwbare en eerlijke cijfers bij de eindbeoordeling van Spoorzoekersprojecten Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

Rubrics zijn geschikt voor het beoordelen complexe taken met verschillende leerdoelen, zoals Spoorzoekersprojecten.

  • Een goede afronding kost tijd en voorbereiding, zowel van de docent als van de leerling.
  • Er liggen bij de afronding veel kansen voor het leren over verschillende perspectieve

Als onderdeel van bijvoorbeeld een projectweek kunnen leerlingen verschillende verhalen over migratie verzamelen en in school presenteren.

Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam en Stedelijk Gymnasium Schiedam maakten in samenwerking met hun docenten een kleine Spoorzoekers-tentoonstelling als eindpresentatie.

Een waardevolle afsluiting kan ook bestaan uit een korte mondelinge presentatie van de resultaten door leerlingen aan elkaar, bijvoorbeeld in groepjes.

Een andere mogelijkheid is om leerlingen verschillende visies op migratie naast elkaar te laten zetten aan de hand van de door hen verzamelde foto’s en verhalen.

Een goede manier om leerlingen kennis te laten nemen van elkaars werk is om ze te betrekken bij de beoordeling van elkaars werk.

  • Bereid je leerlingen voor op het interview en de foto’s die ze kunnen verzamelen.

Uit verscheidene Spoorzoekersprojecten blijkt dat het voor leerlingen vaak al spannend en ingewikkeld genoeg is om überhaupt een interview te houden.

Hoe leer je leerlingen gebruik maken van foto’s uit de privéalbums van migranten?

Leerlingen worden uitgedaagd om kritisch te kijken naar dat wat voortkomt uit het interview. Want wat was het doel van het interview?

1. Lees je goed in het onderwerp en de tijd in.

  • Wanneer leerlingen mensen benaderen voor een interview, kan het handig zijn (en vertrouwen geven) dat ze een informatiebrief meenemen waarin de docent vanuit de school kort schrijft waar het p

Oral history, of mondelinge geschiedenis, is een vorm van geschiedschrijving waarbij de herinneringen van ooggetuigen centraal staan.

  • Maak gebruik van de planningen, instructies en ander materiaal van bestaande projecten van andere scholen [zie map ‘Materiaal docenten’]
  • Begin klein, met één klas of enkele leerlingen

Ons advies is om de (geluids-)opname van het hele interview te laten inleveren met uitleg waar drie belangrijke fragmenten staan.

Spoorzoekersprojecten leveren veel interessant materiaal op.

Migratieprojecten zijn mogelijk van één dag (zie het voorbeeld van het literatuurproject in klas 4 van Haganum) tot enkele maanden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM