Uitgebreid zoeken

Zoeken: Tekst

472 treffers

Treffers

Bij dit project worden verschillende vaardigheden aangeboord, die ook bij andere vakken aan bod komen en moeten worden ontwikkeld.

Het verzamelde materiaal laten opnemen in bijvoorbeeld het gemeentearchief kan om verschillende redenen de moeite waard zijn. Het kan:

Er lijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de kwaliteit van de werkstukken en kennis van de historische context van tijd en plaats van herkomst en van Nederland in de tijd van aankomst.

Het kan zinvol zijn om de leerlingen enigszins aan te sturen in de thema’s die ze met de geïnterviewde bespreken. Dat kan afhangen van de mate van autonomie die de leerlingen aankunnen.

Spoorzoekersprojecten kennen een grote rijkdom aan leerdoelen; we bereikten meer leerdoelen dan we aanvankelijk dachten.

Het is niet per se nodig familieleden te interviewen, al zullen de meeste leerlingen met een migratie-achtergrond daar het eerst voor kiezen.

Werken in duo’s heeft voordelen. Enkelen daarvan:

Dat hangt af van de vorm die je voor het project kiest (zie de overige kopjes ).

In het drukke examenprogramma voor geschiedenis in de bovenbouw van HAVO en VWO lijkt het lastig voor een Spoorzoekersproject voldoende ruimte te maken.

Spoorzoekersprojecten zijn geschikt voor alle leerjaren en alle niveaus van het VO.

Spoorzoekersprojecten passen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw en lenen zich uitstekend voor vakoverstijgend samenwerken tussen vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, le

Spoorzoekersprojecten kunnen variëren van enkele lessen tot een serie van acht of meer lessen, verspreid over een aantal weken.

Spoorzoekersprojecten streven naar diverse doelen:

De Spoorzoekersprojecten zijn uitgevoerd in VMBO-t, HAVO en VWO, van klas 1 tot en met 6. In de eindexamenklassen van HAVO en VWO zijn ze vooral geschikt als profielwerkstuk.

De Spoorzoekersprojecten zijn uitgevoerd in VMBO-t, HAVO en VWO, van klas 1 tot en met 6. In de eindexamenklassen van HAVO en VWO zijn ze vooral geschikt als profielwerkstuk.

Met haar ouders, broer en een nanny bracht Mónica Acuña Montecinos haar jeugdjaren door in een middenklassebuurt van de Chileense<

Musicus Monir Albaiyati, die als artiestennaam ook wel Monir Goran hanteert, werd in 1975 geboren in de Koerdische stad Kirkuk, in het noorden van Irak.

Als oudste in een gezin met vader, moeder en twee zussen groeide Esad Efendic op in Potočari, een dorpje in de gemeente Srebrenica.

In het kleine Zuid-Chileense dorpje La Union, werd Juan Heinsohn Huala geboren als een van de zeven kinderen van Ulises en Maria.

Hien Nguyen woonde lange tijd in de hoofdstad Saigon, die sinds 1975 Ho Chi Minhstad heet. Tijdens zijn militaire dienst studeerde hij farmacie en toen hij in 1973 afstudeerde was hij luitenant.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM