Uitgebreid zoeken

Zoeken: Tekst

472 treffers

Treffers

Een jaar of negen was Tiffany toen haar ouders in 1981 hun tien kinderen verdeeld in groepjes lieten vluchten uit Vietnam.

Waarom hadden NGOs een invloedrijke rol in deze periode? In het algemeen hebben NGOs drie vormen van autoriteit waarop ze legitimiteit voor hun activiteiten kunnen baseren.

Bij de totstandkoming van het paspoort speelden verscheidene individuen een belangrijke rol.

De Russische revolutie in 1917, het geweld dat daarop volgde, maar ook de hongersnood in 1921 en 1922 hadden tot gevolg dat grote aantallen Russen zich genoodzaakt zagen om te vluchten.

Wat opvalt bij de bestudering van het bronmateriaal van rond 1920 zijn de vergelijkingen tussen toen en nu.

Het archiefmateriaal toont langs welke route en via welke individuen en organisaties het idee van het paspoort reisde.

De belangrijke betrokkenheid van NGOs bij de totstandkoming van het Nansenpaspoort is duidelijk te zien in de bronnen.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog trok het lot van kinderen in het verwoeste Europa meer dan ooit de aandacht van de internationale gemeenschap.

Volgens de officiële richtlijnen duurde een verblijf zes maanden, maar in de praktijk bleven veel kinderen langer. Daarvoor was de toelating van de Hongaarse ouders nodig.

De kinderen kwamen in allerlei soorten gastgezinnen terecht: jonge gezinnen met kinderen, kinderloze paren, alleenstaande vrouwen, samenwonende broers en zussen, kloosterzusters en pastoors.

Meer dan veertig kindertreinen vertrokken tussen 1923 en 1927 vanuit het Ooststation in Boedapest naar België.

In Nederland werden al enkele jaren Hongaarse kinderen opgevangen, toen in 1923 in Turnhout het Hongaarsch Kinderwerk werd opgericht.

Oostenrijk-Hongarije vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van Duitsland.

Veel van de asielzoekers die een status in Nederland kregen vanaf de jaren ’80 zijn hier uiteindelijke gebleven.

Docenten lopen bij dit soort projecten vaak aan tegen dezelfde uitdagingen: hoe motiveer ik mijn leerlingen? Hoe leer ik hen zich in te leven, luisteren en doorvragen?

We zijn anderhalf jaar geleden binnen de PLG begonnen met verkennen van elkaars expertise en het themaveld. Hoewel binnen het geschiedenisonderwijs de stof voor het Centraal Examen steeds meer

'Voor mij was dit natuurlijk extra speciaal aangezien het over mijn eigen moeder gaat.

Centraal bij de PLG staat ‘samen professionaliseren’: gedreven docenten van verschillende scholen en de contacten met experts en erfgoedinstellingen.

Privefoto’s van migranten vormen een interessante bron voor toekomstig onderzoek maar zijn in de meeste archiefcollecties ondervertegenwoordigd.

Vluchtelingen uit Bosnië (‘ontheemden’) werden in eerste instantie gescheiden van andere asielzoekers opgevangen, voornamelijk in leegstaande kazernes en andere gebouwen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM