Uitgebreid zoeken

Zoeken: Tekst

472 treffers

Treffers

Judith: Wat vond u er van dat u naar Nieuw-Guinea moest?

"Voor mijn Nederlanderschap moest ik mij melden bij de officier van justitie in Middelburg. Nog erger, van te voren moest ik mij melden bij de vreemdelingendienst.

Meneer Keller: "Nu kijkend was dat een chaotische… bende. Voor ons hè.

In Nederland waren onder veel Nederlanders anti-Duitse gevoelens ontstaan. Logischerwijs ook onder de Joodse bevolking. Maar Ruth kan erg goed relativeren.

Uiteindelijk heeft Ruth leren praten over de oorlog. En met haar gebeurtenissen wil ze kinderen die vaak met pesten geconfronteerd worden duidelijk maken dat pesten kan leiden tot haat.

Maar geloofde u ook dat de Joden vergast werden?

"De Nederlanders waren allemaal ook niet zo lekker in de Tweede Wereldoorlog (knipogend). Maar de Nederlanders waren voor mij in die tijd toch wel het meest liberale, tolerante land dat ik kende.

‘’Mijn jeugd was niet zo gelukkig, want we werden vanaf de geboorte al beschimpt en uitgescholden voor rot Joden.

Op de vraag waarom ze niet eerder is gekomen antwoord ze als volgt:

Met haar Joodse vriendinnen had Ruth het niet altijd even makkelijk. Ze werd raar aangekeken om het feit dat ze toch een Duits accent had.

"The question was to which school would we send our daughters?

But you know the story of my father is also something which has had an influence later on, because he also emigrated. In the 30 years he worked five or six years in France.

"And then came, fortunately for me, an offer for research fellowship at ESTEC." Hij kon daar voor twee jaar gaan werken, maar zijn contract was niet verlengbaar.

Het feit dat meneer Gardini nog in contact was met familie en vrienden maakte het makkelijker om zich weer thuis te voelen in Cuneo als hij op vakantie was.

Hij heeft verder nooit meer serieus overwogen om terug te gaan naar Italië:

Over zijn werk voor de Italiaanse school:

De Italiaanse migranten waar ze met name mee spraken hadden twee reacties op het idee van de Italiaanse school:

Toch waren andere dingen in het migratieproces moeilijker. Dhr. Gardini geeft aan dat de voorbereiding wel een beetje kan helpen bij de migratie.

De tweede keer dat meneer Gardini naar Nederland kwam namen zijn sociale contacten een andere vorm aan.

Birgitt: 'Het aller naarste dat ik heb meegemaakt is dat ze mijn oudste zoon Pieter in mekaar hebben geslagen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM