Uitgebreid zoeken

Zoeken: Tekst

472 treffers

Treffers

Birgitt vertelde dat het twee maanden duurde voordat ze ook echt Nederlands ging praten.
 
Eliane: 'Dus alleen de eerste twee maanden?'

Ik wil het interview gaan afronden en als laatste wil ik Birgitt vragen of ze zich het meest Nederlands of Duits voelt, als ze terugkijkt op haar leven.

In het begin van de jaren zestig speelde ook het huwelijk tussen Beatrix en Claus. Ik ben benieuwd wat Birgitt hiervan mee heeft gekregen.

Ik vraag haar of er naast taal nog andere dingen waren die ze grappig vond of waar ze aan moest wennen.

'De mensen die de oorlog wel hadden meegemaakt, en dan bedoel ik echt meegemaakt, reageerden vaak toleranter dan de mensen van de volgende generatie, die de oorlog niet hadden meegemaakt.

Birgitt: 'Er waren mensen die geen contact wilden omdat ze geen Duits praatten, maar er waren er ook een heleboel die door de oorlog anti-Duits waren, en dat was in de jaren zestig nog heel hevig.

Een stukje terug vertelt Birgitt over haar dirndl jurk. Ik vind het wel gedurfd dat ze die aan deed, daarom vraag ik haar naar de reacties die ze hier op kreeg.

Albert wist tijdens zijn sollicitatie dat Shell hem opdracht kon geven om op een expat-uitzending te gaan. Ook mevrouw Kemperman was hier al van op de hoogte, maar had hier geen problemen mee.

Mildred Loving was een zwarte vrouw en Richard Loving een witte man. Zij waren tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld in de Amerikaanse staat Virginia, omdat ze met elkaar getrouwd waren.

De term ‘expat’ of ‘expatriate’ is samengesteld uit de Latijnse woorden ex (buiten) en patria (vaderland).

Binnen het Nederlandse toelatingsbeleid hebben hooggeschoolde arbeidsmigranten altijd een uitzonderingspositie ingenomen.

Het Expatriate Archive Centre (EAC) verzamelt materiaal over de geschiedenis van Nederlandse en niet-Nederlandse expats en stimuleert onderzoek naar deze groep.

Judy Moody- Stuart-Mcleavy  groeide op in Thornton-Cleveleys, Engeland, en bracht een groot deel van haar middelbare schooltijd door in Sussex.

In 1931 werd de Poolse jurist graaf Michal Jan Rostworwoski (1864) door de Algemene Vergadering van de Volkenbond verkozen tot rechter van het prestigieuze Permanente Hof voor Internationale Justit

In 2012 waren er in Nederland 57.107 huishoudens van autochtone mannen met eerste generatie niet-westerse vrouwen, waarvan 69% gehuwd.

Waar zich interculturele liefdes relaties vormen worden ook kinderen geboren. Nederland telt steeds meer mensen van ‘gemengde’ komaf.   Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen.

Leen Sterckx doet als sociologe al enige jaren onderzoek naar partnerkeuze en huwelijken van jongeren van Turkse en Marokkaanse origine.

Ook tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië in de periode 1946-1949 ontstonden relaties tussen Nederlandse soldaten en Indonesische vrouwen.

Annemiek Beck is trainer en coach en is medio jaren negentig gefascineerd geraakt door ‘gemengde’ relaties.

Marga Altena is cultuurhistorica, gespecialiseerd in visuele cultuur. Ze werkt als onderzoeker, docent en publicist.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM