Uitgebreid zoeken

Zoeken: Duitsland, Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Duitsland

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
62 treffers

Treffers

Between 1946 and 1948 Dutch authorities planned to deport all 25,000 Germans from the Netherlands. This article is based on an analysis of parliamentary debates and newspaper reports.

Tienduizenden vluchtelingen stroomden Nederland binnen tijdens de eerste wereldoorlog.

Het verhaal in woord en beeld van de lotgevallen van migranten in Den Haag vanaf 1848 tot heden.

Trekarbeid roept bij velen associaties op met de komst naar Nederland van 'gastarbeiders' na de Tweede Wereldoorlog.

Stinkende Moffen, narrige Pruisen en hongerlijdende Westfaalse indringers, zo werden de Duitse nieuwkomers in de tweede helft van de negentiende eeuw door Nederlanders genoemd.

Documenten betreffende toelating, uitleiding en kampopname.

Deze bronnenuitgave is daarom niet alleen van belang voor de sociaal-economische en kerkelijke geschiedenis van de streken waar de seizoensarbeiders vandaan kwamen, maar ook voor die waar zij naar

Dit artikel gaat in op het onderwerp van buitenlandse arbeiders in de mijnen van Luik en Nederlands Limburg.

Lipsker op de Groninger tichelwerken : een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.  
 
 

Het grootwinkelbedrijf is ruim een eeuw geleden ontstaan.

De belangrijkste winkelstraat in het Amsterdam-Zuid van bouwmeester H.P. Berlage, de Beethovenstraat, gaat door voor chic, maar achter de luxe etalages schuilt een tragische geschiedenis.

Op basis van nog niet eerder onderzocht archiefmateriaal laat de schrijfster van dit boek zien hoe de Tweede Wereldoorlog zijn sporen nalaat op het gebied van het vluchtelingenvraagstuk.

In de periode 1814-1909 schiep het kleine Nederland een immens koloniaal rijk in de Indische archipel. Verspreide handelsvestigingen werden aaneengesmeed tot een overzees imperium.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM