Uitgebreid zoeken

Zoeken: Duitsland, Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Duitsland

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
62 treffers

Treffers

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend.

Duitsers, Noren, Denen en Zweden vormden in zeventiende-eeuws Amsterdam de grootste groep buitenlandse migranten.

HEIMAT IN HOLLAND (1995, 82min).

There have been few studies of the impact which refugees from Germany had on European countries  in the 1930s, and fewer still on those countries which bordered the Third Reich.

Van de Antwerpse kooplieden, hugenoten en joodse vluchtelingen die in de zeventiende eeuw een nieuw bestaan opbouwden in Amsterdam, is al redelijk veel bekend.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM