Uitgebreid zoeken

Zoeken: Duitsland, 1800-1900

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Duitsland

Periode

: alle termen » 1800-1900

Plaats

Content type

66 treffers

Treffers

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Archief Nederlands-Israëlische gemeente te Maarsen.

Geschil tussen de Nederlands-Portugese joodse gemeente en hoogduitse joodse gemeente over salaris Portugese voorzanger, 1836

Archief Rijksuniversiteit Utrecht, faculteiten (theologie)

1863-1864 Paltzers, Hongaren Nederland tot 1885-1886

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Reglement Rijksuniversiteit Utrecht voor beursstudenten uit Palts, 1835

Toestemming van het gemeentebestuur van Zoeterwoude om gedurende één jaar als vreemde dagloner binnen het Koninkrijk te werken.

 

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

 De oorsprong van de Barneveldse familie Rutgers ligt in Südlohn, een klein katholiek kerkdorp, vlak bij Winterswijk, net over de Nederlands-Duitse grens.

Trekarbeid roept bij velen associaties op met de komst naar Nederland van 'gastarbeiders' na de Tweede Wereldoorlog.

Clara Gertrud Wichmann werd geboren in Hamburg in 1885.

Stinkende Moffen, narrige Pruisen en hongerlijdende Westfaalse indringers, zo werden de Duitse nieuwkomers in de tweede helft van de negentiende eeuw door Nederlanders genoemd.

Deze bronnenuitgave is daarom niet alleen van belang voor de sociaal-economische en kerkelijke geschiedenis van de streken waar de seizoensarbeiders vandaan kwamen, maar ook voor die waar zij naar

Op de website van het Nationaal Historisch Museum doe ik het verhaal over mijn familiegeschiedenis.

Het is nu alweer jaren geleden dat ik meedeed aan een telefonisch onderzoek naar een ongetwijfeld belangwekkend onderwerp.

Prent met turfstekers. Veel turfstekers waren trekarbeiders, met name uit Duitsland.

Collectie Nederlands Openluchtmuseum

Lipsker op de Groninger tichelwerken : een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.  
 
 

Het grootwinkelbedrijf is ruim een eeuw geleden ontstaan.

In de periode 1814-1909 schiep het kleine Nederland een immens koloniaal rijk in de Indische archipel. Verspreide handelsvestigingen werden aaneengesmeed tot een overzees imperium.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM