Uitgebreid zoeken

Zoeken: Duitsland, 1700-1800

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Duitsland

Periode

: alle termen » 1700-1800

Trefwoorden

Plaats

Content type

36 treffers

Treffers

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘smous met uijen’.

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘lint-smousin’.

Achttiende-eeuwse centsprent met ‘d’oortjesveeters smous’.

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.

Archief Nederlands-Israëlische gemeente Maarsen

(13) reglement vd kerk der Hoogduitse joodse gemeente Maarsen en Maarsenveen 1759

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Trekarbeid roept bij velen associaties op met de komst naar Nederland van 'gastarbeiders' na de Tweede Wereldoorlog.

Mijn voorvader heet Johannes Sifferin Dahs, de spelling van zijn naam is heel uiteenlopend, zo vindt men Severijn, Souvereijn, Suwrijn etc., en wat betreft de naam Dahs ook als Daas.

Naar aanleiding van een lezing in Purmerend door de gebroeders Lucassen wilde ik melding maken van het levensverhaal van Jan Switser.

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

In 1796 legde schoenmaker Joseph Tonck, afkomstig uit de plaats Dursten in Duitsland de Amsterdamse Poorter eed af. Migranten konden na betaling burger van een stad worden.

De poorter eed van Hendrikje van Rossem uit Harderwijk.

Het is nu alweer jaren geleden dat ik meedeed aan een telefonisch onderzoek naar een ongetwijfeld belangwekkend onderwerp.

Enkele van mijn voorouders (mijn oudgrootvader Christiaan Frederik Kaempff, zijn broer en hun moeder) zijn rond 1773 vanuit Blankenhain in Thüringen naar Nederland geëmigreerd.

Lipsker op de Groninger tichelwerken : een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.  
 
 

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM