Uitgebreid zoeken

Zoeken: Duitsland, Soldaten en zeelui bij de V.O.C.

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Duitsland

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Soldaten en zeelui bij de V.O.C.

Content type

4 treffers

Treffers

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend.

Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten de

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders uit het Marsdiep. In het midden het schip 'Mauritius'.

Collectie: Atlas van Stolk


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM