Uitgebreid zoeken

Zoeken: Mijnwerkers uit Slovenie

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Mijnwerkers uit Slovenie

Plaats

Content type

19 treffers

Treffers

De website www.DeMijnen.nl is hèt startpunt voor iedereen met interesse voor het mijnbouwverleden van Nederland.

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Verschillende brieven van en naar Pater Theotimus Van Velzen, zielzorger onder de Slovenen in Nederland.

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Archief Bestuur Franciscanen Nederland.

Pater Theotimus van Velzen en de Sloveense Vereniging in Heerlen, 1929.

De migratie in de mijnstreek 1900 - 1935. Bijdrage tot de sociale en economische geschiedenis van het zuiden van Nederland.

Uitgave van het Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk: Drie generaties Polen, Slovenen, Italianen in Heerlen.

Mijnwerkerszonen uit de eigen streek, overige Limburgers, overige Nederlanders en buitenlanders - dat was in het algemeen de volgorde die bij het aantrekken van personeel in acht werd genomen.

De Sloveense mijnwerkers kwamen vanaf het begin van de eeuw in de Limburgse mijnstreek werken - net als Polen en Italianen. Velen lieten in de goede jaren ook hun gezinnen overkomen.

Deze mijnen-website is gemaakt door Henk Duijkers en Marco Potten, afkomstig uit een mijnwerkersfamilie die hun liefde voor het mijnwerkersvak en hun belangstelling voor de mijnen in het algemeen w

Dit artikel gaat in op het onderwerp van buitenlandse arbeiders in de mijnen van Luik en Nederlands Limburg.

Als Milena Mulders na het overlijden van haar Sloveense moeder besluit om zich te verdiepen in haar familiegeschiedenis, weet zij nog niet welke bijzondere speurtocht haar wacht.

Selectie van bidprentjes van Sloveense migranten in Nederland. Bidprentjes worden uitgedeeld bij een rooms-katholieke begrafenis.

Voor deze opdrachtdocumentaire uit 1919 over de Limburgse staatsmijnen maakte Jules Stoop, directeur van Filmfabriek Hollandia, opnamen in de mijnen Emma, Wilhelmina en Hendrik te Heerlen.

Vanaf 1905 kwamen Slovenen naar Nederland om in de Limburgse mijnen te werken. Tot halverwege de jaren '20 vertrokken deze migranten op eigen houtje naar Nederland.

Er was wel genoeg werk in de Limburgse mijnstreek, maar lang niet genoeg woningen. Mijnarbeiders van buiten de streek gingen vaak als kostganger bij een Limburgse familie in huis wonen.

Sloveense mijnwerkers konden in het begin van de 20ste eeuw gemakkelijk bij de Limburgse mijnen aan de slag. De mijnsector groeide explosief waardoor veel personeel nodig was.

Zoals de meeste buitenlanders kwamen ook Slovenen overwegend in het ondergrondse werk terecht.

Gedenkblad voor Jacob Šalej van de Staatsmijn Hendrik, Brunssum 1928. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Sloveense kompels, Foto afkomstig uit het privéalbum van Jacob Wežovnik (ook: Vezonik en Wesonig) in 2007 gevonden in Brunssum. Nadere gegevens ontbreken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM