Uitgebreid zoeken

Zoeken: Aandeel migranten op de samenleving 1600-2010

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Periode

Trefwoorden

: alle termen » Aandeel migranten op de samenleving 1600-2010

Plaats

Content type

7 treffers

Treffers

Op grond van verschillende historische bronnen kunnen we een verantwoord beeld krijgen van het aandeel buitenlanders - mensen die buiten Nederland zijn geboren - op de Amsterdamse bevolking.

Na de Tweede Wereldoorlog zien we twee tegengestelde bewegingen.

In de negentiende eeuw verloor de Republiek zijn dominante positie aan omringende landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk, die bovendien op grote schaal industrialiseerden.

Met de opkomst van een onafhankelijke Nederlandse Republiek aan het einde van de 16e eeuw nam de migratie uit het buitenland navenant toe.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM