Uitgebreid zoeken

Zoeken: Vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden

Plaats

Content type

23 treffers

Treffers

Themadossier over migratie in en uit België op de Vlaamse website over genealogisch onderzoek, inclusief lemma over

Aflevering 2 van de 12-delige NTR-serie De Gouden eeuw. In deze aflevering staat de rol van immigranten in de Gouden eeuw centraal. 

Hoe ziet de Nederlandse identiteit eruit?

Wat hebben rederijkerskamers van Zuid-Nederlandse migranten, de Lutherse kerk, Duitse zangverenigingen, informele netwerken van illegalen en Ghanese kerken met elkaar gemeen?

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

In Van Heinde en Verre vertelt Cor Smit hoe in de loop der eeuwen talloze vreemdelingen naar Leiden kwamen.

Eenheid en verscheidenheid vertelt het verhaal van Haarlem in de zeventiende eeuw.

Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand: kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca 1550-1630.

Al meer dan honderd jaar twisten historici over de rol die Zuid-Nederlandse kooplieden speelden bij de opkomst van Amsterdam als centrum van de wereldhandel aan het einde van de zestiende eeuw.

De culturele invloed van Zuid-Nederlanders in de Republiek was groot. Zij hadden grote expertise op het gebied van kunstnijverheid, architectuur, schilderkunst en de beeldhouwkunst.

Zuid-Nederlandse calvinisten sloten zich in de republiek doorgaans bij bestaande gemeenten aan. In veel Hervormde gemeenten vormden zij meteen de grootste groep.

De Zuid-Nederlandse immigranten werden niet altijd met open armen ontvangen, zeker niet als er concurrentie te duchten viel.

De steden in de Republiek beschikten over een grote mate van autonomie, en konden zelf bepalen welke migranten zij toelieten of uitsloten. Toegang helemaal ontzeggen kon destijds niet.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM