Uitgebreid zoeken

Zoeken: Asjkenazische joden, Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Asjkenazische joden

Plaats

Content type

: alle termen » Foto
7 treffers

Treffers

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘smous met uijen’.

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘lint-smousin’.

Achttiende-eeuwse centsprent met ‘d’oortjesveeters smous’.

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)) (1574-1816)

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Conceptversie van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandsch-Israëlitische godsdienstige school te Leiden, 1837.

Hof van Utrecht, register van personen, aan wie door het hof vergund is hun nering ten platten lande uit te oefenen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM