Uitgebreid zoeken

Zoeken: Asjkenazische joden, Leiden

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Periode

Groepen

: alle termen » Asjkenazische joden

Plaats

: alle termen » Leiden

Content type

3 treffers

Treffers

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)) (1574-1816)

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Conceptversie van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandsch-Israëlitische godsdienstige school te Leiden, 1837.

In Van Heinde en Verre vertelt Cor Smit hoe in de loop der eeuwen talloze vreemdelingen naar Leiden kwamen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM