Uitgebreid zoeken

Zoeken: Op zoek naar je roots

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Op zoek naar je roots

Plaats

Content type

30 treffers

Treffers

Wil je weten waar je familienaam voorkomt in Nederland? Er is veel informatie op internet te vinden over familienamen.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee minuten gemaakt waarin wordt gesteld dat dat 98% van alle Nederlanders buitenlandse vo

Via de website van de Stichting Historisch Genootschap Valkenswaard is een overzicht te vinden van Belgische vluchtelingen in de gemeente Valkenswaard, 1914.

Overzicht met aanwijzingen voor het doen van onderzoek in het Nationaal Archief naar het verlenen van naturalisatie vanaf de zestiende eeuw tot 1950.

Via de website van Stichting Historisch Genootschap Valkenswaard zijn persoonsgegevens over genaturaliseerden te vinden.

Zoek uw stamboom uit op Genlias.nl

De Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, WGOD  heeft ten doel de vergemakkelijking van het genealogisch onderzoek in Duitsland.

Genlias biedt u de mogelijkheid in korte tijd uw voorouders te vinden, zowel in Nederland als overzee. U zoekt in de meest nauwkeurige bron voor stamboomonderzoek, de burgerlijke stand.

De digitale Stamboom is een portal-website waarbij verschillende archieven zijn aangesloten.

Binnen het internationale Genographic Project wordt door middel van DNA analyse uit wangslijm zo veel mogelijk data verzameld over herkomst en migratie van de wereldbevolking.

Op deze website kan je zoeken in een selectie van vier eeuwen kranten. De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 zijn digitaal doorzoekbaar onder andere op advertenties.

Handige website met veel tips.

Prachtige website met uitleg en veel links.

Sranan famiri (Surinaamse familie) is een handleiding bij het speuren naar voorouders afkomstig uit Suriname.

Asal Oesoel (Indische stamboom) is bedoeld als handleiding bij genealogisch onderzoek naar Indische voorouders.

De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in Nederland.

Website van het project Back to the Roots. Een groep kunstenaars, jongeren en wetenschappers gingen op speurtocht.

Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is een centrum voor informatievoorziening op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het

Nederland telt vele burgers met voorouders van buitenlandse afkomst. En het zijn er meer dan men op grond van de familienamen zou denken. ...

Ruim twaalfduizend Molukkers, merendeels KNIL-militairen en hun gezinnen, kwamen in 1951 naar Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM