Uitgebreid zoeken

Zoeken: voorbeelden van bronnen

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » voorbeelden van bronnen

Plaats

Content type

14 treffers

Treffers

De laatste 15 jaar heeft het onderzoek naar immigratie in Nederland een bescheiden, maar gestage vlucht genomen.

Bladzijde uit het personeelsorgaan Veha-Pers met een lijst van nieuw aangetrokken personeel voor de firma J.B. van Heijst en zonen N.V.

Inschrijvingen in het Amsterdamse vreemdelingenregister. Antonio Giuseppe Palganti, leerling schoorsteenveger, kwam uit Italië om 'alhier werkzaam te zijn', evenals Domenico Zanoletti.

Vermelding van Italiaanse schoorsteenvegers in een Amsterdams adresboek.

Persoonskaart van de Griekse wijnhandelaar Aridjis.

Migranten werkten niet alleen in loondienst, maar richtten ook eigen bedrijven op.

Personeelsblad van Laurens Sigarettenfabriek in Den Haag., 12e jaargang, nr 9, oktober 1977.

Selectie van bidprentjes van Sloveense migranten in Nederland. Bidprentjes worden uitgedeeld bij een rooms-katholieke begrafenis.

Film van het Tropenmuseum naar aanleiding van het project Back to the Roots (2007).

Voor professor Peter de Knuijff is een beetje wangslijm voldoende om te achterhalen waar je roots liggen.

Iedereen die zich ergens vestigt moet zich sinds 1850 inschrijven in het bevolkingsregister (tegenwoordig: gemeentelijke basisadministratie) van zijn woonplaats.

Over erfenissen moet belasting worden betaald, successiebelasting.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM