Uitgebreid zoeken

Zoeken: Tjalie Robinson: schrijven tussen Oost en West, Tekst

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Trefwoorden

: alle termen » Tjalie Robinson: schrijven tussen Oost en West

Content type

: alle termen » Tekst
4 treffers

Treffers

In zijn persoon verenigde Tjalie Robinson een aantal rollen. Hij was opvoeder, maar ook journalist, schrijver en zaakwaarnemer van Indische migranten in Nederland.

Met de jaren ontpopte Tjalie Robinson zich als grondlegger van de Indische erfenis in Nederland, zowel sociaal als cultureel.

Het was een ontnuchterende conclusie voor de man die met zijn bundels Indische kronieken en vertellingen het beste van zichzelf had gegeven.

Na zijn repatriëring naar Nederland in 1954 wist Tjalie Robinson vrij gemakkelijk aan de slag te komen. Zo schreef hij lange columns en artikelen voor verschillende dag- en weekbladen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM