Uitgebreid zoeken

Zoeken: vluchtelingen

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

: alle termen » vluchtelingen

Plaats

Content type

353 treffers

Treffers

600 Hongaarse vluchtelingen op weg naar de Julianahal in Utrecht waar zij eerste verzorging krijgen, 14 november 1956. Collectie Spaarnestad Photo.

Op 4 november 1956 viel de Sovjet-Unie Hongarije binnen. Het leger moest een eind maken aan massale demonstraties van opstandige Hongaren tegen het communistisch regime.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen één van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten.

Vluchtelingen, Minderheden, Asielzoekers. Uitgave van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, directie Vluchtelingen, Minderheden en Asielzoekers. Rijswijk.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk.

Foto Spanjaarden op Ameland, jaren '30.

Een aflevering van het tv-programma Andere Tijden over deze Spaanse vluchtelingen op Ameland.

Registratie van Belgische vluchtelingen in de Effectenbeurs van Amsterdam, 1914

Herman Lugt, collectie Amsterdams Historisch Museum

 

De eerste van 670 Hongaarse vluchtelingen komen aan per trein op het Centraal Station van Utrecht, 15 november 1956. Collectie Spaarnestad Photo

Eerste Wereldoorlog, burgerellende. Belgische vluchtelingen leggen de reis van Brussel (Bruxelles) naar Nederland geheel te voet af. 1914. Collectie Spaarnestad Photo

Hoort bij de vreemdelingenwet van 1965. Bevat een verdere uitwerking van de regels en procedures. Herin is onder meer de procedure voor vluchtelingen opgenomen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM