Uitgebreid zoeken

Zoeken: Vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië

Content type

8 treffers

Treffers

Honderden mensen stonden luid juichend op het perron te wachten toen in 1956 treinen vol Hongaarse vluchtelingen in Nederland aankwamen. Waarom werden deze vluchtelingen zo hartelijk ontvangen?

Hoe heeft Nederland slachtoffers van oorlog binnen Europa opgevangen? Zijn ze met open armen ontvangen of werd hun komst belemmerd? En wat was de rol van het internationale recht hierbij?

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd.

Toen Joegoslavië in 1991 uit elkaar viel en de burgeroorlog uitbrak, begon de Sloveense gemeenschap in

Vluchtelingen uit Bosnië (‘ontheemden’) werden in eerste instantie gescheiden van andere asielzoekers opgevangen, voornamelijk in leegstaande kazernes en andere gebouwen.

Na het oplaaiende geweld in Kosovo in 1998 en de daaropvolgende NAVO-bombardementen in 1999 kwam er een tweede grote vluchtelingenstroom uit voormalig Joegoslavië op gang.

De eerste migratiegolf kwam op gang na de onafhankelijkheidsverklaringen van Slovenië en Kroatië in 1991.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM