Uitgebreid zoeken

Zoeken: Vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië, Tekst

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië

Content type

: alle termen » Tekst
3 treffers

Treffers

Vluchtelingen uit Bosnië (‘ontheemden’) werden in eerste instantie gescheiden van andere asielzoekers opgevangen, voornamelijk in leegstaande kazernes en andere gebouwen.

Na het oplaaiende geweld in Kosovo in 1998 en de daaropvolgende NAVO-bombardementen in 1999 kwam er een tweede grote vluchtelingenstroom uit voormalig Joegoslavië op gang.

De eerste migratiegolf kwam op gang na de onafhankelijkheidsverklaringen van Slovenië en Kroatië in 1991.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM