Uitgebreid zoeken

Zoeken: Turkije, 1945-heden

102 treffers

Treffers

Website van het Limburgs Museum. Onder de naam Kleur Bekennen besteedt het Limburgs Museum op allerlei manieren aandacht aan de migratiegeschiedenis van de provincie.

uit:  Lied uit den vreemde - Gurbet türküsü. Brieven en foto's van Turkse migranten 1964-1975

 • Groundbreaking in its comprehensiveness, this book illuminates the migration of workers from Turkey to Western Europe with new perspectives previously overlooked in research.
 • Dit artikel gaat over de migratie van en naar Turkije sinds de oprichting

  Veel Nederlanders hebben misschien een Turkse waterpijp of Marokkaanse theeglaasjes in huis, maar de meeste mensen hebben er geen idee van hoe het er bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders thuis ui

  De Turkse migratie naar West-Europa is een proces dat zich de laatste dertig jaar
  heeft  voltrokken. Het is een verschijnsel zonder koloniale achtergrond dat in twee

  Turan Gül heeft ook een interessant archief gevormd over zijn activiteiten als correspondent.

  Selma en Hami, beiden geboren in Turkije, zijn als tieners in de jaren tachtig van de 20e eeuw naar Nederland gekomen.

  Op 24-jarige leeftijd kwam Sadik Yemni naar Nederland, met het idee een lange vakantieperiode door te brengen bij een broer van zijn vader in Amsterdam.

  De visie van Turkse ouders op het belang van onderwijs voor de carrière van hun kinderen werd door de terugkeergedachte overheerst.

  Vier minderheidsgroepen aan het woord over de seksuele moraal, gezinsverhoudingen en gastvrijheid in dit land.

  Reizen onder regie schetst de contouren van de Turkse transnationale ruimte waarbinnen deze illegale en selectieve kettingmigratie zich afspeelt.

  De publicatie Saygili & Zn. illustreert hoe een aantal Turkse migranten een eigen plek heeft verworven in Nederland.

  Het boek is een uniek onderzoek dat een beeld geeft van de mogelijkheden, hobbels en valkuilen die nieuwkomers in Nederland tegenkomen op hun weg naar het podium.Voor het eerst wordt theater met ee


  MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM