Uitgebreid zoeken

Zoeken: Noorwegen, Arbeidsmigranten uit Duitsland

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Noorwegen

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Arbeidsmigranten uit Duitsland

Plaats

Content type

4 treffers

Treffers

Duitsers, Noren, Denen en Zweden vormden in zeventiende-eeuws Amsterdam de grootste groep buitenlandse migranten.

De werf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie met het Oost-Indisch Zeemagazijn op het Amsterdamse eiland Oostenburg.


Ludolf Bakhuizen, 1669.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM