Uitgebreid zoeken

Zoeken: beeldvorming

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

: alle termen » beeldvorming

Plaats

Content type

8 treffers

Treffers

Stinkende Moffen, narrige Pruisen en hongerlijdende Westfaalse indringers, zo werden de Duitse nieuwkomers in de tweede helft van de negentiende eeuw door Nederlanders genoemd.

Vreemdelingen waren in de zeventiende eeuw een alledaags verschijnsel. In het Holland van de Gouden Eeuw woonden grote groepen buitenlanders, en er werd steeds meer en steeds verder gereisd.

Stereotypen van vreemdelingen hebben een lange geschiedenis. In de zeventiende-eeuwse literatuur raakten ze zo ingeburgerd dat het moeilijk werd om ze niet als waarheid aan te nemen.

De koopman Ioannis Pringos (die later zijn naam vernederlandste tot Jan Brink) uit Zagoria, schrijver van de Kroniek van Amsterdam, nam een bijzondere plaats in binnen de Griekse gemeensch


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM