Uitgebreid zoeken

Zoeken: Frankrijk

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Frankrijk

Periode

Plaats

Content type

38 treffers

Treffers

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688

Zie bijlage voor het hele bestand.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Ingekomen stukken omtrent Franse vluchtelingen i.v.m. naturalisatie, 1710-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief Waalse Gemeente Utrecht

Documenten betreffende de collecte voor Franse vluchtelingen, 1754-1755.

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688, deel 2

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief Familie Huydecoper

Resolutie burgemeesters weigering collecte toe te staan van de roomsgezinden voor Fransche vluchtelingen, 1687

Het grootste deel van de vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland kwam, was Belg.

Tussen 1680 en 1720 ontvluchtten waarschijnlijk zo’n 150.000 Franse protestanten - Hugenoten  genaamd - hun vaderland. Ongeveer 35.000 à 50.000 van hen kwamen naar Nederland.

In de 16de eeuw werden in Frankrijk de protestanten, die bekendstonden als ‘Hugenoten’, massaal vervolgd.

The persecution of the Huguenots in France, followed by the revocation of the Edict of Nantes in 1685, unleashed one of the largest migration waves of early modern Europe.

Het einde van de Eerste Wereldoorlog in november 1918 betekende geen verlichting van de taak van de passantenverenigingen.

De familienaam MISERUS is een verbastering ofwel een vernederlandsing  van de uit Noord-Frankrijk stammende familie Messier.

Aflevering 2 van de 12-delige NTR-serie De Gouden eeuw. In deze aflevering staat de rol van immigranten in de Gouden eeuw centraal. 

Archief Commissaris van de Koningin.

Oproep van de Duitse bevelhebber aan alle burgemeersters van de provincie Utrecht om melding te maken van alle Belgen, Engelsen en Fransen in hun gemeen

Na een korte schets in woord en beeld van de lange lijdensweg in Frankrijk die voor de Hugenoten uiteindelijk tot die massale uittocht leidde, wordt in dit boek de aandacht gevestigd op de Waalse k

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

0501A Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur 1574-1816)

Bijlagen bij de rekening van uitgaven t.b.v. de Franse soldaten, 1795-1796

Zie bijlage voor het hele bestand.

Weeskamer Leiden

Akte van poorterschap te Amsterdam voor Nicolaas Parmentier van Parijs, 25 april 1690.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

Met behulp van gildepenningen moesten de leden hun verplichte aanwezigheid bij de begrafenis van een medelid kunnen aantonen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM