Uitgebreid zoeken

Zoeken: Frankrijk, Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Frankrijk

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Foto
21 treffers

Treffers

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688

Zie bijlage voor het hele bestand.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Ingekomen stukken omtrent Franse vluchtelingen i.v.m. naturalisatie, 1710-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief Waalse Gemeente Utrecht

Documenten betreffende de collecte voor Franse vluchtelingen, 1754-1755.

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688, deel 2

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief Familie Huydecoper

Resolutie burgemeesters weigering collecte toe te staan van de roomsgezinden voor Fransche vluchtelingen, 1687

Het grootste deel van de vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland kwam, was Belg.

Archief Commissaris van de Koningin.

Oproep van de Duitse bevelhebber aan alle burgemeersters van de provincie Utrecht om melding te maken van alle Belgen, Engelsen en Fransen in hun gemeen

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

0501A Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur 1574-1816)

Bijlagen bij de rekening van uitgaven t.b.v. de Franse soldaten, 1795-1796

Zie bijlage voor het hele bestand.

Weeskamer Leiden

Akte van poorterschap te Amsterdam voor Nicolaas Parmentier van Parijs, 25 april 1690.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

Met behulp van gildepenningen moesten de leden hun verplichte aanwezigheid bij de begrafenis van een medelid kunnen aantonen.

In de bekende slag bij Nieuwpoort, in 1600, behaalde de Nederlandse opperbevelhebber Prins Maurits (rechts van het midden te paard) de overwinning op de Spanjaarden met behulp van zijn leger, besta

Met behulp van gildepenningen moesten de leden hun verplichte aanwezigheid bij de begrafenis van een medelid kunnen aantonen.

Deze deken werd in de 18e eeuw door Hugenoten van Frankrijk naar Nederland gebracht en als een van de weinige bezittingen zorgvuldig bewaard.

De vervolging van Hugenoten in Frankrijk, 1690. D. de la Fieulle (waarschijnlijk ) / Jan Luyken (naar).


Collectie Amsterdams Historisch Museum.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in Nederland allerlei comités opgericht om Franse kinderen uit de bezette gebieden in Frankrijk tijdelijk naar Nederland te halen.

Collectie Atlas van Stolk

Collectie Atlas van Stolk


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM