Uitgebreid zoeken

Zoeken: Frankrijk, Hugenoten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Frankrijk

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Hugenoten

Plaats

Content type

11 treffers

Treffers

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688

Zie bijlage voor het hele bestand.

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688, deel 2

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief Familie Huydecoper

Resolutie burgemeesters weigering collecte toe te staan van de roomsgezinden voor Fransche vluchtelingen, 1687

The persecution of the Huguenots in France, followed by the revocation of the Edict of Nantes in 1685, unleashed one of the largest migration waves of early modern Europe.

Na een korte schets in woord en beeld van de lange lijdensweg in Frankrijk die voor de Hugenoten uiteindelijk tot die massale uittocht leidde, wordt in dit boek de aandacht gevestigd op de Waalse k

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

Deze deken werd in de 18e eeuw door Hugenoten van Frankrijk naar Nederland gebracht en als een van de weinige bezittingen zorgvuldig bewaard.

Collectie bijeengebracht door de Bibliothèque Wallonne, documentatiecentrum betreffende de geschiedenis van de Waalse kerken in Nederland, bevat onder meer archieven (ca.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM