Uitgebreid zoeken

Zoeken: Frankrijk, 1580-1700

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Frankrijk

Periode

: alle termen » 1580-1700

Trefwoorden

Plaats

Content type

19 treffers

Treffers

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688

Zie bijlage voor het hele bestand.

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688, deel 2

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief Familie Huydecoper

Resolutie burgemeesters weigering collecte toe te staan van de roomsgezinden voor Fransche vluchtelingen, 1687

Tussen 1680 en 1720 ontvluchtten waarschijnlijk zo’n 150.000 Franse protestanten - Hugenoten  genaamd - hun vaderland. Ongeveer 35.000 à 50.000 van hen kwamen naar Nederland.

The persecution of the Huguenots in France, followed by the revocation of the Edict of Nantes in 1685, unleashed one of the largest migration waves of early modern Europe.

De familienaam MISERUS is een verbastering ofwel een vernederlandsing  van de uit Noord-Frankrijk stammende familie Messier.

Aflevering 2 van de 12-delige NTR-serie De Gouden eeuw. In deze aflevering staat de rol van immigranten in de Gouden eeuw centraal. 

Na een korte schets in woord en beeld van de lange lijdensweg in Frankrijk die voor de Hugenoten uiteindelijk tot die massale uittocht leidde, wordt in dit boek de aandacht gevestigd op de Waalse k

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Weeskamer Leiden

Akte van poorterschap te Amsterdam voor Nicolaas Parmentier van Parijs, 25 april 1690.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Met behulp van gildepenningen moesten de leden hun verplichte aanwezigheid bij de begrafenis van een medelid kunnen aantonen.

In de bekende slag bij Nieuwpoort, in 1600, behaalde de Nederlandse opperbevelhebber Prins Maurits (rechts van het midden te paard) de overwinning op de Spanjaarden met behulp van zijn leger, besta

Met behulp van gildepenningen moesten de leden hun verplichte aanwezigheid bij de begrafenis van een medelid kunnen aantonen.

Krantenberichten over de vervolging van Hugenoten in Frankrijk, gevonden in de Oprechte Haerlemsche Courant

De vervolging van Hugenoten in Frankrijk, 1690. D. de la Fieulle (waarschijnlijk ) / Jan Luyken (naar).


Collectie Amsterdams Historisch Museum.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM